آیین افتتاحیه ی مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

آیین افتتاحیه ی مسابقات قهرمانی هندبال دانشجویان پسر دانشگاه های منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *