نشست رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

0

حضور رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری

🔹 اهداف نشست:

✔️جلب حمایت از ایده های برتر

✔️اخذ مجوز دوره های پسادکتری

✔️جلب حمایت از طرح های کارآفرینی

✔️جلب پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی

 

🔹تاریخ نشست: ۹۶/۱۲/۱۴، ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳/۳۰

🔹اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حضور در نشست می توانند جهت ثبت نام به آدرس

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=92152.

مراجعه فرمایند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *