نشست رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود+جدول زمان بندی و برنامه های نشست

0

حضور رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی و نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری

🔹 اهداف نشست:

✔️جلب حمایت از ایده های برتر

✔️اخذ مجوز دوره های پسادکتری

✔️جلب حمایت از طرح های کارآفرینی

✔️جلب پشتیبانی از پایان نامه های دانشجویی در مقطع تحصیلات تکمیلی

 

🔹تاریخ نشست: ۹۶/۱۲/۱۴

جدول زمان بندی و برنامه های نشست رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

برنامه

ساعت

نشست با ریاست  و مدیران دانشگاه

۱۰-۱۱

نشست با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۱۱.۳۰-۱۳.۳۰

بازدید از دانشکده ها و مرکز رشد دانشگاه

۱۴.۳۰-۱۶

جمع بندی و اختتام

۱۶-۱۶.۳۰

🔹اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی متقاضی حضور در نشست می توانند جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=92152.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *