کارگاه آموزشی”تمرین فلسفی آموزش تفکر” با تدریس دکتر ایزابل میلون، مدیر مؤسسه تمرین فلسفی در فرانسه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود

0

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *