کـارگاه ضرورت توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

کـارگاه ضرورت توسعه کارآفرینی و مهارت آموزی ویژه روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی و مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری با تدریس دکتر علی ابراهیم نژاد، دکتری مالی از دانشگاه بوستون آمریکا و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به همت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *