با حضورمعاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و روسای ادارات شهرستان، دفتر همکاری های علمی دانشگاه و جامعه در دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد

0

در نخستین نشست اعضای کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دانشکده های دانشگاه حکیم سبزواری “دفتر همکاری های علمی دانشگاه و جامعه در دانشگاه حکیم سبزواری” توسط مهندس برادران، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار افتتاح شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *