سمینار علمی”صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار” برگزار شد

0

سمینار علمی”صرفه جویی انرژی در سیستم تبرید تراکمی با استفاده از توربوشارژ به عنوان افزایش دهنده فشار بخار” با ارائه دکتر علوی از دانشگاه رومارتره ایتالیا و به همت گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری صبح امروز برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *