تقدیر از دانشگاه حکیم سبزواری به سبب حمایت و مساعدت در راستای ارائه و تدریس درس ورزش زورخانه ای بعنوان اولین دانشگاه ایران

0

 از دانشگاه حکیم سبزواری به سبب حمایت و مساعدت در راستای ارائه و تدریس درس تئوری ورزش زورخانه ای بعنوان اولین دانشگاه ایران در همایش هفته تربیت بدنی تقدیر شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *