نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو با حضور شرکت های خارجی و داخلی افتتاح شد

0

با مدیریت علمی دانشگاه حکیم سبزواری نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی سیمان و افق پیش رو با حضور شرکت های خارجی و داخلی افتتاح شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *