اطلاعیه های مهم امور خوابگاه ها در خصوص دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۴

0

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر نوبت دوم متقاضی خوابگاه ورودی مهر ۹۴

*****

قابل توجه دانشجویان کارشناسی دختر و پسر روزانه متقاضی خوابگاه ورودی مهر ۹۴

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *