اصلاحیه تجدید مناقصه فضای سبز

0

باعنایت به بند۲۰، از شرایط شرکت در مناقصه، اعلام می گردد: جهت شرکت در مناقصه، تایید صلاحیت وزارت کار کفایت نموده و نیازی به ارائه تایید رتبه صلاحیت سازمان مدیریت نمی باشد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *