برگزاری مراسم “روز درهای باز” (open day) در دانشگاه حکیم سبزواری

0

 برای سومین سال متوالی مراسم “روز درب های باز”(open day) طی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه دردانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *