دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند: ویدئو کنفرانس با موضوع ” جذب گرنت پژوهشی بین المللی Horizon2020

0

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

ویدئو کنفرانس با موضوع ” جذب گرنت پژوهشی بین المللی Horizon2020

 سخنران: دکتر بنیامین علوی، محقق دانشگاه روم ۳

یکشنبه ۵اسفندماه، ساعت ۱۲

سالن همایش های بین المللی بیهقی

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *