پنجمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی به مناسبت روز مهندس برگزار شد

0

پنجمین همایش دانشگاه،تکنولوژی و توسعه ملی(گرامی داشت روز مهندس) به همراه نمایشگاه جانبی این همایش در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *