کارگاه” آموزش مبتنی بر دیالوگ: درک حضور دانشجو” برگزار شد

0

به همت مدیریت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت کارگاه آموزشی” آموزش مبتنی بر دیالوگ: درک حضور دانشجو” با تدریس دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *