ثبت درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان

0

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۱

در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال دانشجویان از ابتدای اردیبهشت ماه ۹۸  نسبت به ثبت نام متقاضیان میهمانی و انتقال برای سال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ از طریق – سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir اقدام می نماید.

– براین اساس دانشگاهها و موسسات موظف میباشند زمان شروع ثبت درخواستهای میهمانی و انتقال را با استفاده از ابزارهای مناسب)سایت دانشگاه، تابلوهای اطلاعات آموزشی در کلیه دانشکدهها و پردیس- های هر دانشگاه یا موسسه و …( به اطلاع کلیه دانشجویان برسانند.

– دانشگاه های مبدأ موظفند بر اساس مفاد آیین نامه ۲۰ درخواست دانشجو را /۳/ ۸۸ مورخ ۰۲ /۳/ شماره ۴۴۸۸۸ بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط از ابتدای خرداد لغایت ۵۱ تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نماید. دانشگاه های مقصد موظفند حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یاد شده اعلام نماید.

وظایف متقاضی:

– دانشجو بایستی با اطلاع کامل از شرایط آئین نامه میهمانی و انتقال درخواست خود را مبنی بر نوع آن ) ۲ نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال( در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده )اول اردیبهشت لغایت سی و یک اردیبهشت( ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر: لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست میهمانی و انتقال خود را ارائه نمایند.

– متقاضی میهمانی و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

  • دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته نیز از طریق سامانه سجاد بخش شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد اقدام نمایند.
  • متقاضیان محترم همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در خصوص سامانه از قسمت پشتیبانی سامانه درخواست خود را ارسال نمایند.

 

اداره کل امور دانشجویان داخل

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *