زمانبندی مصاحبه متقاضیان استعداد درخشان دوره دکتری ۱۳۹۸ گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد

0

مصاحبه متقاضیان استعداد درخشان دوره دکتری ۱۳۹۸

گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری

زمان: دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ تا ۱۳

مکان: دفتر گروه مهندسی مواد و پلیمر

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *