رشد سه برابری تعداد مقالات JCR دانشگاه حکیم سبزواری در طی سال های ۹۷_۹۲

0

نمودار تعداد مقالات

JCR (Journal Citation report )

 دانشگاه حکیم سبزواری در طی سالهای ۹۷_۹۲ رشد نزدیک به سه برابری تعداد مقالات JCR دانشگاه در این بازه زمانی را نشان می دهد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *