سامانه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد

0

بنا به اعلام مدیریت فناوری اطلاعات در این سامانه اطلاعات اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به طور جامع درج شده و امکان دسترسی به رزومه تحصیلی و علمی و اطلاع از فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی هر عضو هیات علمی فراهم شده است.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *