خبرنامه پاییز ۹۸ (برمدار افتخار) دانشگاه منتشر شد

0

شماره نوزدهم خبرنامه پاییز ماه ۱۳۹۸ دانشگاه حکیم سبزواری منتشر شد.

جهت مشاهده و دریافت خبرنامه کلیک کنید.

Source: خبر

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *