در مسابقات شنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹: تیم دختران دانشگاه حکیم سبزواری مقام سوم رشته ۴ در ۵۰ متر تیمی را کسب کرد

0

تیم دختران دانشگاه حکیم سبزواری در رشته ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی مسابقات شنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور موفق به کسب مقام سوم رقابت ها شد.

این رقابت ها با حضور شش تیم به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

اعضای تیم دختران دانشگاه را خانم هاحکمت جو، نزاد عطایی، شفیعی، ایستان، خسروآبادی و برهانی تشکیل داده بودند، همچنین مربی تیم خانم حشمتی و سرپرست خانم اسدالله پور بود.

Source: خبر

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *