انتصاب های جدید در دانشگاه

0

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حدادنیا، آقای دکتر شهاب عباس زاده به سمت مدیر پژوهشی و آقای دکتر سید علیرضا حسینی کاخک به سمت مدیر تحصیلات تکمیلی منصوب شدند.

ضمن عرض تبریک به این عزیزان، از خداوند متعال بهروزی و توفیق روزافزون برایشان مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه

نظرات بسته اند