بازشناخت شخصیت علمی پروفسور ریچارد فرای

0

نشست علمی بازشناخت شخصیت علمی پروفسور ریچارد نلسن فرای ایران شناس و ایران دوست شهیر، با سخنرانی آقایان دکتر داوودی(عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی) و دکتر خواجه ایم (عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) و با حضور جمع کثیری از دانشجویان علاقه مند برگزار شد.

.

آقای دکتر داوودی، ریچارد نلسن فرای را ایران شناس و اسلام شناسی معرفی کرد که به زبان های فارسی دری,عربی ,ارمنی ,روسی ,المانی و فرانسوی تسلط داشت و در خصوص فرهنگ و تمدن باستانی ایران، دارای تحقیقات و پژوهش های ارزشمندی می باشد.

دکتر داوودی افزود:

“فرای تأکید داشت که نباید اجازه داد که فرهنگ و سنت غنی کشورها حذف و نابود شود و در واقع انسان ها به رنسانس جدیدی نیاز دارند که این رنسانس جنگ علیه ماشینیسم است.”

.

 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی همچنین در خصوص نقاط ضعف فرای افزود:

از آنجایی که فرای آمریکایی و مستشرق است، نقش اسلام را در تمدن ایرانی خیلی کمرنگ جلوه می دهد و  تمدن را تمدنی صرفاً ایرانی می داند، در حالی که تمدن ایرانی، اسلامی نیز هست.

.

 دکتر خواجه ایم، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی نیز در خصوص شخصیت فرای گفت:

از انجایی که فرای از روی عشق و علاقه به مطالعه ایران روی آورده پس می توان وی را ایران دوست دانست و باید از تلاش ها و زحماتی که متقبل شده است تقدیر نمود.

.

در پایان جلسه نیز، نماهنگی به مناسبت یادبود دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی (استاد برجسته تاریخ) برای حاضران به نمایش درآمد.

نظرات بسته اند