گزارش تصویری حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه

0

*   *   *   *   *

DSC_0021   DSC_0046

***

DSC_0092   DSC_0122

***

DSC_0130   DSC_0146

***

DSC_0219   DSC_0262

***

DSC_0271   DSC_0333

***

DSC_0354   DSC_0369

***

DSC_0417   DSC_0465

***

DSC_0541

نظرات بسته اند