زیبا سازی و بهسازی فضاهای دانشگاه

0

به منظور زیبا سازی محوطه ورودی مهمانسرای دانشگاه و استفاده بهینه از فضای تفریحی آن، طرحی در بهمن ماه ۱۳۹۲ تهیه و با همکاری پیمانکار مربوطه و پس از چند ماه اکنون این طرح آماده بهره برداری شده است.

***

SONY DSC     SONY DSC

*

SONY DSC

———————————————————————————

همچنین در همین راستا و پس از سال ها انتظار با انجام طرح های کارشناسی، بهسازی و زیبا سازی سردر ورودی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید این طرح در اسرع وقت آغاز و به انجام برسد.

***

SONY DSC     SONY DSC

 ———————————————————————————

پیرو بررسی های به عمل آمده و به منظور کاهش هزینه برق مصرفی و ایجاد روشنایی و نورپردازی در محوطه و خیابان های دانشگاه، ضمن عقد قرارداد با پیمانکار مربوطه، انشاء ا… بزودی شاهد زیباسازی حریم دانشگاه خواهیم بود.

———————————————————————————

نظرات بسته اند