بوی مهر

0

***

آغاز سال جدید تحصیلی را به دانشجویان عزیز، خانواده های محترم و همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم.

***

DSC09824(FILEminimizer)     DSC09834(FILEminimizer)     DSC09836(FILEminimizer)

***

DSC09850(FILEminimizer)     DSC09857(FILEminimizer)     DSC09872(FILEminimizer)

***

DSC09876(FILEminimizer)     DSC09886(FILEminimizer)     DSC09892(FILEminimizer)

***

DSC09895(FILEminimizer)     DSC09896(FILEminimizer)     DSC09902(FILEminimizer)

***

DSC09905(FILEminimizer)     DSC09909(FILEminimizer)     DSC09922(FILEminimizer)

***

DSC09931(FILEminimizer)     DSC09928(FILEminimizer)

***

( با تشکر از همکار گرامی آقای هادی حلاجیان جهت تهیه عکس )

نظرات بسته اند