انتصاب مدیر گروه جدید آب و هوا شناسی و ژئومورفولوژی

0

طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، آقای دکتر غلامعباس فلاح قالهری، استادیار و عضو هیأت علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، ه مدت یکسال به سمت مدیر گروه آب و هواشناسی منصوب گردید.

در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقای دکتر غلامعباس فلاح قالهری
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

با سلام

     نظر به انتخاب جناب عالی در آن گروه آموزشی و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه آب و هواشناسی ” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کیفیت آموزشی گروه در سایه تعامل و همفکری با سایر اعضاء هیات علمی گروه بیش از پیش موفق باشید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه

 

نظرات بسته اند