انتصابات جدید در دانشگاه

0

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های ذکر شده منصوب گردیدند:

.

دکتر رضا سهیلی فرد
استادیار و عضو هیأت علمی گروه مکانیک به عنوان مدیر مرکز رشد به مدت یک سال

.

دکتر ابراهیم نامنی
استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به عنوان “رئیس مرکز مشاوره و مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه” به مدت یکسال

.

سرکار خانم دکتر رحیمه پورخاندانی
استادیار و عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض به عنوان“مسئول دبیرخانه امور شوراها در حوزه ریاست و راه اندازی بخش دانشگاه پژوهی” به مدت یک سال

.

سرکار خانم دکتر فاطمه صادقی فر
استادیار و عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی به عنوان “مدیر گروه زیست شناسی” به مدت یک سال.

.

و تمدید مدیر گروهی سرکار خانم دکتر شهپر راد به سمت مدیر گروه زبان و ادبیات فرانسه به مدت یکسال

ضمن عرض تبریک به همکاران ارجمند، توفیق و سربلندی ایشان را در سمت جدید از خداوند متعال خواهانیم.

روابط عمومی دانشگاه

 

نظرات بسته اند