انتصاب مدیر گروه مکاترونیک

0

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه برق-الکترونیک به مدت یکسال به سمت مدیر گروه مکاترونیک منصوب گردید.

ضمن تبریک، از خداوند متعال توفیق روزافزون برای ایشان مسألت داریم.

روابط عمومی دانشگاه

نظرات بسته اند